Tots el xecs disponibles

Atenció:
La Quinta campanya dels BONS DE CONSUM LOCAL ha arribat al seu límit. Gràcies per contribuir al comerç local

 1. Els bons de la tercera edició tindran validesa des de el 15 de desembre de 2023 fins el 15 de juny 2024, conformant com a període de canvi d’aquestos bons un total de 6 mesos.
 2. El cost de cada bo correspon a 20€.
 3. Els bons podran canviar-se pel doble del seu valor en qualsevol dels comerços adherits a la present campanya.
 4. Podran adquirir-se’n, per ciutadà, un màxim de 40€ de cost convertibles en 80€ al bescanvi.
 5. Aquests bons van dirigits a majors de 18 anys, atenent al cens poblacional de Xàtiva.
 6. Els bons deuran ser adquirits per targeta bancària, acceptant-se tant dèbit com crèdit, de les marques Visa i Mastercard.
 7. Cada bo adquirit deurà ser consumit en un únic comerç, impedint-se així el fraccionament en diverses compres.
 8. El bo deurà mostrar-se al comerciant al moment del pagament de la compra, podent-se presentar tant imprès en paper com al propi dispositiu mòbil del client.
 9. És imprescindible presentar el D.N.I. del client a l’hora de formalitzar la compra en un comerç.
 10. Si la persona consumidora no és la titular dels Bons, deurà adjuntar un document d’autorització que podrà adquirir a les oficines d’Adexa.
 11. La campanya de BONS DE COMERÇ LOCAL està organitzada per l’AJUNTAMENT DE XÀTIVA, amb la col·laboració d’ADEXA, Associació d’empresaris de Xàtiva i la Costera i l’entitat bancària CAIXA ONTINYENT.

Davant qualsevol error o dubte en la inclusió de dades, tant dels ciutadans com dels comerços, podrán dirigir-se al telèfon 960 662 150 en horari de 9:00 a 14:00h de dilluns a divendres (festius no inclosos).

Reactivem

Xàtiva

Comprova tots els comerços que s'han adherit a aquesta campanya i en els quals podràs consumir els xecs adquirits.