Condicions d'ús

 1. Els bons de la quarta edició tindran validesa des de el 15 de desembre de 2022 fins el 15 de juny 2023, conformant com a període de canvi d’aquestos bons un total de 6 mesos.

 2. El cost de cada bo correspon a 20€.

 3. Els bons podran canviar-se pel doble del seu valor en qualsevol dels comerços adherits a la present campanya.

 4. Podran adquirir-se’n, per ciutadà, un màxim de 40€ de cost convertibles en 80€ al bescanvi.

 5. Aquests bons van dirigits a majors de 18 anys, atenent al cens poblacional de Xàtiva.

 6. Els bons deuran ser adquirits per targeta bancària, acceptant-se tant dèbit com crèdit, de les marques Visa i Mastercard.

 7. Cada bo adquirit deurà ser consumit en un únic comerç, impedint-se així el fraccionament en diverses compres.

 8. El bo deurà mostrar-se al comerciant al moment del pagament de la compra, podent-se presentar tant imprès en paper com al propi dispositiu mòbil del client.

 9. És imprescindible presentar el D.N.I. del client a l’hora de formalitzar la compra en un comerç.

 10. Si la persona consumidora no és la titular dels Bons, deurà adjuntar un document d’autorització que podrà adquirir a les oficines d’Adexa.

 11. La campanya de BONS DE COMERÇ LOCAL està organitzada per l’AJUNTAMENT DE XÀTIVA, amb la col·laboració d’ADEXA, Associació d’empresaris de Xàtiva i la Costera.


Davant qualsevol error o dubte en la inclusió de dades, tant dels ciutadans com dels comerços, podrán dirigir-se al telèfon 960 662 150 en horari de 9:00 a 14:00h de dilluns a divendres (festius no inclosos).