Condicions d'ús

  1. El cost de cada bo correspon a 20€
  2. Els bons podran canviar-se pel doble del seu valor (40€) en qualsevol dels comerços adherits a la present campanya.
  3. Podran adquirir-se’n 2 bons per D.N.I. Aquests van dirigits a majors de 18 anys, atenent al cens poblacional de Xàtiva a data d’1 de Juny 2020.
  4. Els bons deuran ser adquirits per targeta bancària, acceptant-se tant dèbit com crèdit , de les marques Visa i Mastercard.
  5. Cada bo adquirit deurà ser consumit en un únic comerç, impedint-se així el fraccionament en diverses compres.
  6. El bo deurà mostrar-se al comerciant al moment del pagament de la compra, podent-se presentar tant imprès en paper com al propi dispositiu mòbil del client.
  7. És imprescindible presentar el D.N.I. del client a l’hora de formalitzar la compra en un comerç.
  8. La campanya del BONS DE CONSUM LOCAL està organitzada per l’Ajuntament de Xàtiva, amb la col·laboració de les distintes Associacions empresarials de la ciutat.

Davant qualsevol error o dubte en la inclusió de dades, tant dels ciutadans com dels comerços, el Departament de Promoció Econòmica serà l’encarregat d’atendre’ls mitjançant el telèfon 962289817 o el correu electrònic reactivem@xativa.es.